ค้นหา

   ค้นหาขั้นสูง

  ทรัพยากรสารสนเทศใหม่

Specters of slapstick & silent film comediennes / Maggie Hennefeld.Spaces mapped and monstrous : digital 3D cinema and visual culture / Nick Jones.Making worlds : affect and collectivity in contemporary European cinema / Claudia Breger.On the screen : displaying the moving image, 1926-1942 / Ariel Rogers.The dynamic frame : camera movement in classical Hollywood / Patrick Keating.Words on screen / Michel Chion ; edited and translated by Claudia Gorbman.Sweet and lowdown : Woody Allen's cinema of regret / Lloyd Michaels.เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24 19-27 ธันวาคม 2563 ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) = The 24 Thai Short Film and Video Film Festival 19-27 December 2020 / presented by หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ; มูลนิธิหนังไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ.Rewriting indie cinema : improvisation, psychodrama, and the screenplay / J. J. Murphy.Play time : Jacques Tati and comedic modernism / Malcolm Turvey.The disappearing Christ : secularism in the silent era / Phillip Maciak.Poetry unbound : poems and new media from the magic lantern to Instagram / Mike Chasar.

  ข่าวประชาสัมพันธ์


-ไม่มีรายการข้อมูล-